Admitere LICEU

Admitere clasa a IX-a 2021-2022

Vă așteptăm cu drag și profesionalism la CN CN!

Admitere clasa a IX-a 2020-2021

Descrierea detaliată a specializărilor claselor de liceu ale CN CN (I)

Matematică-informatică, intensiv limba engleză – cod 109

Specific – • Este un profil care vă oferă specializarea strict necesară astăzi pe piaţa muncii: o limbă străină de circulaţie internaţională şi cunoaşterea utilizării calculatorului. • Elevii acestei clase studiază limba engleză în regim intensiv – 4 ore/săptămână. • La sfârşitul clasei a XII-a se susţine un examen de atestare a competenţelor lingvistice în limba engleză. Ca absolvenţi ai acestei secţii, elevii obţin, în urma unui examen, un al doilea certificat care atestă pregătirea în domeniul informaticii.

Discipline de studiu – Disciplinele prioritare în această specializare sunt matematica și informatica.
Disciplinele înrudite specializării sunt chimie, biologie, fizică.Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolarÎn cazul specializării Matematică-informatică, numărul de ore de matematică, informatică şi fizică are cea mai mare pondere, în special în clasele a XI-a şi a XII-a. În clasele a XI-a şi a XII-a, la specializarea Matematică-informatică, se diminuează numărul orelor de limba şi literatura română, biologie şi chimie. În schimb, creşte numărul de ore de Informatică (la 4 pe săptămână).

Tezele – Se susțin la următoarele discipline: • limba şi literatura română • matematică • informatică • fizică, chimie, biologie, (la alegere) • limba engleză ( la clasele cu intensiv engleză)

Perspective de continuare a studiilor – Absolvenții acestei specializări se îndreaptă cu precădere spre facultăți tehnice (Automatica și Calculatoare, Electronică și Telecomunicații), la care se adaugă informatica, matematica, arhitectura, medicina, economia etc.

Științele naturii – cod 110

Specific

 • orientarea prioritară a educației spre observarea și interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, spre înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activitățile umane;
 • investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sisteme biologice, fizice şi chimice prin abordări inter-, pluri-, transdisciplinare;
 • accent deosebit pe aplicarea în practică a cunoștințelor dobândite în orele de teorie, prin studiu în laboratoare de profil, modern utilate;
 • formarea unui comportament  activ și responsabil  în domeniul protecției mediului, a unui stil de viață sănătos.

Discipline de studiu:

Disciplinele prioritare în această specializare aparțin ariei curriculare Matematică și științe ale naturii: matematică (disciplină obligatorie la Bacalaureat), fizică, chimie, biologie

Disciplinele înrudite specializării aparțin ariei curriculare Tehnologii:  tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC), informatică.

Ponderea disciplinelor de studiu în programul școlar

În cazul specializării Științele naturii, numărul de ore de matematică, fizică, chimie, biologie are cea mai mare pondere, în special în clasele a XI-a și a XII-a, având în vedere că cele 4-6 ore din Curriculum la decizia școlii (discipline opționale, extinderi sau aprofundări) vizează cu prioritate aceste discipline. Începând cu clasa a XI-a, dispar complet din orar disciplinele din aria curriculară Arte  şi disciplina informatică.

Tezele se susțin la următoarele discipline:

 • limba și literatura română
 • matematică
 • fizică, chimie, biologie (la alegere)
 • fizică, chimie, biologie (la alegere, altă disciplină decât cea aleasă la poziția precedentă)

Perspective de continuare a studiilor

Specializarea Științe naturii este o secție ideală pentru cei ce doresc să se pregătească pentru domeniile medicină, farmacie, fizică, chimie, biologie, protecția mediului, agronomie, medicină  veterinară, silvicultură etc.

Filologie – cod 108

Specific:

 • orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională;
 • un accent special pe achiziţii culturale cât mai vaste, prin studiul literaturii române şi universale, al momentelor reprezentative din istoria culturii şi a civilizaţiei;
 • formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor lingvistice, literare, culturale;
 • stimularea creativităţii, a gândirii critice, a spiritului reflexiv.

Discipline de studiu:

Disciplinele prioritare la această specializare aparţin ariei curriculare Limbă şi comunicarelimba şi literatura română, literatura universală, limba latină şi două limbi moderne (engleză, franceză).

Disciplinele înrudite specializării aparţin ariilor curriculare Om şi societate (istorie, geografie, religie, logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie, sociologie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a ) şi Arte (educaţie muzicală şi educaţie plastică).

Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar

În clasele a IX-a şi a X-a se alocă 19 ore disciplinelor specifice profilului umanist (4 ore de limba şi literatura română, o oră de limba latină, 5 ore de limbi străine moderne, două ore de istorie, două ore de geografie, două ore pentru o disciplină socio-umană, o oră de religie sau de istoria religiilor, două ore de arte – muzică, desen) şi 8 ore disciplinelor specifice profilului real (două ore de matematică, două ore de fizică, o oră de chimie, o oră de biologie, două ore de TIC).

În clasele a XI-a şi a XII-a ponderea disciplinelor specifice profilului umanist creşte prin numărul mare de ore (5-7) din Curriculum la decizia şcolii (opţionale, aprofundări, extinderi), ceea ce asigură o foarte bună flexibilitate activităţilor didactice desfăşurate la această specializare.

Tezele se susțin la următoarele discipline:

 • limba şi literatura română;
 • istorie sau geografie (la alegere);
 • limba engleză;
 • limba latină.

Perspective de continuare a studiilor

Specializarea Filologie este o secţie ideală pentru cei ce doresc să urmeze cursurile unei facultăţi cu profil filologic, jurnalistic, juridic sau de ştiinţe ale comunicării.

Meserii spre care se pot îndrepta: bibliotecar, jurnalist, ghid, translator, secretară, cercetător în lingvistică, critic literar, lucrător în publicitate, servicii sociale, resurse umane, domeniile educațional, artistic, religios. 

Descrierea detaliată a specializărilor claselor de liceu ale CN CN (IV)

Științe sociale – cod 111

Specific

 • orientarea prioritară a educației spre dezvoltarea capacității de a percepe și de a înțelege fenomenele sociale în dinamica lor;
 • asigurarea dezvoltării unei personalități complexe prin formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor şi fenomenelor istorice, economice, sociologice, psihologice etc.;
 • facilitarea achizițiilor cognitive atât în domeniul științelor umaniste, cât și în cel al științelor exacte;
 • formarea unui comportament social activ și responsabil, adecvat unei lumi în schimbare.

Discipline de studiu

Disciplinele prioritare în această specializare aparțin ariei curriculare Om și Societate: istorie, geografie, logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie, sociologie, – clasa a XI-a; filosofie, studii sociale – clasa a XII-a.

 Disciplinele înrudite specializării aparțin ariilor curriculare Limbă și comunicare (limba și literatura română, literatura universală – opțional, limba latină și două limbi moderne: engleză, franceză, germană) și Arte (educație muzicală și educație plastică).

Ponderea disciplinelor de studiu în programul școlar

În clasele a IX-a şi a X-a se alocă 19 ore disciplinelor specifice profilului umanist (4 ore de română, o oră de latină, 5 ore de limbi străine moderne, două ore de istorie, două ore de geografie, două ore pentru o disciplină socio-umană, o oră de religie sau de istoria religiilor, două ore de arte – muzică, desen) și 8 ore disciplinelor specifice profilului real  (două ore de matematică, două ore de fizică, o oră de chimie, o oră de biologie, două ore de TIC).

În clasa a IX-a şi a XII-a, dintre disciplinele specifice profilului real, se mai studiază doar matematica. Se diminuează numărul orelor de limba română și încetează studiul limbii latine. Ponderea disciplinelor specifice profilului umanist crește prin numărul mare de ore (5-7) din Curriculum la decizia școlii (opționale, aprofundări, extinderi), ceea ce asigură o foarte bună flexibilitate activităților didactice desfășurate la această specializare.

Tezele se susțin din următoarele discipline:

 • limba şi literatura română
 • logică/psihologie/economie/filosofie (în funcție de anul de studii)
 • engleză
 • istorie sau  geografie (la alegere).

Perspective de continuare a studiilor

Specializarea Științe sociale  oferă deschidere spre continuarea studiilor în domenii precum istorie, geografie, științe economice, drept, studii europene, studii politice, jurnalism, științele comunicării, psihologie, sociologie, relații internaționale, administrație publică, Academia de Poliție, istoria și teoria artei ş.a.

Activități propuse elevilor de liceu – 2020-202

ECDL/Programare cu răbdare 2020

Ce este Certificarea ECDL? – ECDL/ ICDL este cel mai răspândit program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internațional în peste 100 de țări și numără până în prezent peste 15 milioane de persoane înregistrate în program.

Permisul ECDL/ ICDL oferă deținătorului său o bază standard de cunoștințe IT necesară în noua societate informațională ce se află în continuă dezvoltare. 
Cu ajutorul Permisului ECDL/ ICDL vă puteți crește gradul de mobilitate profesională și puteți utiliza calculatorul în mod eficient și productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate.

Permisul ECDL/ ICDL obținut este valabil pe o perioadă nedeterminată, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

„Programare cu răbdare” atrage spre informatică copii și tineri, oferindu-le un viitor mai sigur. 

„Programare cu răbdare” este o inițiativă a Asociației EduSoft (președinte dr. Bogdan Pătruț), care promovează educația STEM în rândul copiilor și tinerilor. Proiectul a început în 17 noiembrie 2018 și a fost derulat de Asociația EduSoft în colaborare cu diferite unități de învățământ și cu diverse organizații care sprijină educația în domeniul IT.

În primul an la cerc au fost înscriși peste 300 de elevi din Bacău și împrejurimi, din care veneau în mod regulat 80-140 elevi, la fiecare întâlnire. Începând cu septembrie 2019, proiectul a fost extins la nivel național, acum desfășurându-se în mai multe centre locale (București, Iași, Timișoara, Galați, Brăila, Zalău, Pașcani, Tg. Secuiesc, Tg. Ocna și Adjud). Un centru nou s-a înființat la Spoleto, în Italia, în colaborare cu Asociația „Ziua Unirii”, pentru copiii români din provincia Perugia, regiunea Umbria, Italia. Acum numărul de participanți activi la cerc depășește 800 copii.

De ce? – 1) informatica este unul dintre cele mai atrăgătoare domenii de pe piața forței de muncă, dar companiile de IT sunt concentrate în orașele mari, unde găsesc forță de muncă calificată;

2) numărul de ore de informatică din școală este insuficient în contextul evoluției domeniului IT în toate domeniile de activitate;
3) elevii sunt diferiți și pot fi atrași de diferite domenii ale informaticii (algoritmică, grafică, proiecte complexe, crearea de jocuri, web-design etc.), deci unii sunt orientați spre olimpiade și alte concursuri școlare, alții pe dezvoltarea de aplicații și lucrul în echipe la proiecte complexe, alții pe partea de matematică aplicată, iar alții pur și simplu vor să își clarifice unele noțiuni din programa școlară sau chiar alte teme.