get_sidebar(); ?>

Colegiul National Costache Negri - De ieri pana azi

Director

Scris de mihai | | marți 7 aprilie 2015 6:33 pm

Colegiul Național „Costache Negri”

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze”. (Maria MontessoriDescoperirea copilului)

VIZIUNEA

„C. Negri inventează viitorul tău!

Colegiul Național „Costache Negri” urmărește formarea și dezvoltarea armonioasă a elevilor prin valorificarea potențialului individual și instituțional, oferind o educație adecvată care să le permită o adaptare rapidă și eficientă la o societate în continuă schimbare.

Valorile pe care școala noastră le promovează sunt:

Creativitate       Noblețe

Onoare              Eficiență

Succes               Generozitate

Tenacitate         Reușită

Armonie            Inițiativă

Competență

Hotărâre

Echilibru

MISIUNEA

Misiunea Colegiului Național „Costache Negri” este promovarea unui învățământ modern și flexibil, prin îmbinarea tradiției cu inovația, asigurarea unui mediu educațional competitiv, în vederea formării unor persoane responsabile, capabile să se integreze într-o societate dinamică de tip european.

ŢINTE STRATEGICE

1: Formarea continuă a profesorilor, aflată la intersecţia dintre nevoia lor de autoperfecţionare şi noile nevoi de educaţie ale elevilor, respectiv ale societăţii.

2: Creşterea gradului de confort şi siguranţă în şcoală prin reabilitarea şi modernizarea spaţiilor şcolare existente.

3: Optimizarea ofertei educaţionale centrată pe nevoile şi interesele educabililor şi comunităţii în vederea creşterii prestigiului şi vizibilităţii colegiului.

4: Crearea unor oportunităţi pentru educarea complexă, permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al dezvoltării civismului, antreprenoriatului, voluntariatului, într-o societate complexă, dinamică.

5: Dezvoltarea spiritului de colaborare şi a multiculturalismului prin diversificarea parteneriatelor locale, naţionale şi internaţionale.

Raport de analiza CN CN 2018-2019
Plan managerial CN CN 2019-2020
Plan operațional CN CN 2019-2020

Bugetul CN CN 2019

1  2  3  4  5  7  8  9  10  11

adresa1  adresa2

_

Raport de activitate pentru anul școlar 2017-2018

Bugetul de stat CN „Costache Negri” 2018 descarca

 Bugetul local 2018 descarca

Director – Program de lucru 2016-2017

—-

Plan operațional semestrul II 2016-2017

Raport de activitate semestrul I 2016-2017

Plan de Dezvoltare Instituțională 2016-2020

Grafic Monitorizare și control 2016-2017

GRAFICUL CA 2016-2017

PLAN MANAGERIAL 2016-2017

PLAN OPERAȚIONAL sem I 2016-2017

Raport de analiza 2015-2016

 

 

 

Colegiul Național „Costache Negri”

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze”. (Maria MontessoriDescoperirea copilului)

VIZIUNEA

„C. Negri inventează viitorul tău!

Colegiul Național „Costache Negri” urmărește formarea și dezvoltarea armonioasă a elevilor prin valorificarea potențialului individual și instituțional, oferind o educație adecvată care să le permită o adaptare rapidă și eficientă la o societate în continuă schimbare.

Valorile pe care școala noastră le promovează sunt:

Creativitate       Noblețe

Onoare              Eficiență

Succes              Generozitate

Tenacitate         Reușită

Armonie            Inițiativă

Competență

Hotărâre

Echilibru

MISIUNEA

Misiunea Colegiului Național „Costache Negri” este promovarea unui învățământ modern și flexibil, prin îmbinarea tradiției cu inovația, asigurarea unui mediu educațional competitiv, în vederea formării unor persoane responsabile, capabile să se integreze într-o societate dinamică de tip european.

ŢINTE STRATEGICE

1.      Dezvoltarea politicii de adaptare a ofertei educaţionale prin aplicarea unei educaţii centrate pe elev, care să trezească interesul elevilor pentru studiu şi să ţină cont de nevoile comunităţii locale

2. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate

3. Transformarea şcolii într-o organizaţie ce pune bazele educaţiei permanente, care favorizează dezvoltarea abilităţilor individuale ale elevilor şi profesorilor, într-un proces complex de formare continuă prin încurajarea comunicării din ambele părţi (Sideways communication)

4. Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii prin crearea unui parteneriat eficient cu factorii locali

 

Plan managerial 2015-2016

Raport de analiza 2014-2015

Proiect de dezvoltare instituțională 2012-2016

Raport de analiza 2013-2014

Grafic monitorizare și control 2014-2015

Plan managerial 2014-2015

Plan operațional semestrul I 2014-2015

Raport de activitate sem I 14-15

Plan operațional semestrul II 2014-2015

Raport de analiza simulare bacalaureat martie 2015

 

Niciun comentariu »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

atriumax wordpress theme