get_sidebar(); ?>

Colegiul National Costache Negri - De ieri pana azi

Proiect Erasmus+ EURO IT COMPETENȚE

Posted by admin | Postări 2017-2018,Proiecte Europene | vineri 1 septembrie 2017 9:14 pm
poza1
poza2poza2EURO IT COMPETENȚE
ERASMUS+
Nr. Proiect 2017-1-RO01-KA102-036916
Beneficiar proiect: Colegiul Naţional “Costache Negri” Tîrgu Ocna, Bacău
Perioada de implementare: 2017 – 2018
Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială.
În anul școlar 2017-2018, elevii de la clasele a X-a și a XI-a, profil matematică-informatică, intensiv engleză, vor fi beneficiarii unui proiect Erasmus+ „Euro IT Competențe”, prin intermediul căruia vor participa la stagii de practică în Cipru și Portugalia pentru a-și dezvolta competențele IT.
Scopul proiectului este cooperarea cu piața europeană a muncii pentru îmbunătățirea calității educației și formării profesionale oferite de Colegiul Naţional „Costache Negri” și dezvoltare organizațională internațională.
Obiective:
O1. Îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale de web-design pentru 18 participanţi şi de design grafic pentru 16 participanţi, prin stagii de practică în firme IT din Portugalia şi Cipru pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii;
O2. Dezvoltarea competenţelor personale şi lingvistice ale participanţilor prin experienţa de viaţă şi de muncă într-o altă ţară europeană;
O3. Dezvoltarea de parteneriate cu 7 organizaţii europene, furnizori de stagii de practică, pentru creşterea dimensiune internaţionale;
O4 – Dobândirea de cunostinţe despre cultură, tradiţii, valori şi practici europene din 2 ţări europene;
Astfel 34 de c.negriști își vor îmbunătăți nivelul de competențe de web design, și, în același timp, își vor dezvolta competențele personale și lingvistice prin experiența de viață și de muncă într-o altă țară. Elevii vor lucra timp de 3 săptămâni în firme de IT, vor realiza produse finale pentru clienţi reali folosind soft-uri cu licenţă. Stagiile de practică vor asigura pregătirea practică de calitate pentru susţinerea Atestatului de competenţe în Informatică si îmbunătăţirea şanselor de angajare; tematicile alese web design şi design grafic sunt două componente foarte cerute pe piaţa muncii din IT, în România şi la nivel European. Proiectul răspunde nevoii de îmbunătăţire a calităţii formării iniţiale pentru 34 elevi de la profil matematică informatică, intensiv engleză, de dezvoltare organizaţională internaţională a Colegiului.
Echipa de implementare a proiectului este formată din : Prof. Antohe Carmen, Prof. Docan Mihai, Prof. Cîrcel Marian, Prof. Oancea Negoiţă Cecilia, Economist Mihaela Nistor
EURO IT COMPETENȚE
ERASMUS+
Nr. Proiect 2017-1-RO01-KA102-036916
Beneficiar proiect: Colegiul Naţional “Costache Negri” Tîrgu Ocna, Bacău
Perioada de implementare: 2017 – 2018
Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială.
În anul școlar 2017-2018, elevii de la clasele a X-a și a XI-a, profil matematică-informatică, intensiv engleză, vor fi beneficiarii unui proiect Erasmus+ „Euro IT Competențe”, prin intermediul căruia vor participa la stagii de practică în Cipru și Portugalia pentru a-și dezvolta competențele IT.
Scopul proiectului este cooperarea cu piața europeană a muncii pentru îmbunătățirea calității educației și formării profesionale oferite de Colegiul Naţional „Costache Negri” și dezvoltare organizațională internațională.
Obiective:
O1. Îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale de web-design pentru 18 participanţi şi de design grafic pentru 16 participanţi, prin stagii de practică în firme IT din Portugalia şi Cipru pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii;
O2. Dezvoltarea competenţelor personale şi lingvistice ale participanţilor prin experienţa de viaţă şi de muncă într-o altă ţară europeană;
O3. Dezvoltarea de parteneriate cu 7 organizaţii europene, furnizori de stagii de practică, pentru creşterea dimensiune internaţionale;
O4 – Dobândirea de cunostinţe despre cultură, tradiţii, valori şi practici europene din 2 ţări europene;
Astfel 34 de c.negriști își vor îmbunătăți nivelul de competențe de web design, și, în același timp, își vor dezvolta competențele personale și lingvistice prin experiența de viață și de muncă într-o altă țară. Elevii vor lucra timp de 3 săptămâni în firme de IT, vor realiza produse finale pentru clienţi reali folosind soft-uri cu licenţă. Stagiile de practică vor asigura pregătirea practică de calitate pentru susţinerea Atestatului de competenţe în Informatică si îmbunătăţirea şanselor de angajare; tematicile alese web design şi design grafic sunt două componente foarte cerute pe piaţa muncii din IT, în România şi la nivel European. Proiectul răspunde nevoii de îmbunătăţire a calităţii formării iniţiale pentru 34 elevi de la profil matematică informatică, intensiv engleză, de dezvoltare organizaţională internaţională a Colegiului.
Echipa de implementare a proiectului este formată din : Prof. Antohe Carmen, Prof. Docan Mihai, Prof. Cîrcel Marian, Prof. Oancea Negoiţă Cecilia, Economist Mihaela Nistor
poza1

Niciun comentariu »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

atriumax wordpress theme