Proiecte și activități

În perioada 4-8 aprilie, Colegiul Național „Costache Negri” este gazda unui grup de 13 elevi și 2 profesori din Polonia, în cadrul proiectului “Water is life – developing mathematical competences and competences in the field of natural sciences, and using a foreign language through the educational mobility of students”. După primirea festivă în rândul nostru, ziua a cuprins o serie de jocuri de cunoaștere și de energizare, la care s-au implicat cu entuziasm și cei 15 cenegriști de clasa a VI-a și a VII-a, selectați în cadrul proiectului. În cea de-a doua parte a activității, elevii noștri i-au însoțit într-o plimbare prin oraș, dezvăluindu-le câteva din atracțiile turistice. A fost o zi fructuoasă, așa cum vor fi, cu siguranță, și celelalte 4 din proiect.

Programul proiectului “Water is life” și elevii participanți

Procedura selecție elevi pentru programul “Apa este viata” (Water is life)

În etapa premergătoare proiectului “Water is life – developing mathematical competences and competences in the field of natural sciences, and using a foreign language through the educational mobility of students” (Apa este viață – dezvoltarea abilităților matematice, a competentelor științifice de protejare a naturii și a folosirii unei limbi străine prin mobilitatea culturală a elevilor), finanțat de Fondul Social European, și realizat în parteneriat cu Școala Podstawowa nr 8 im. H. Poświatowskiej, din orașul Częstochowa, Polonia, , ne-am bucurat să le întâmpinăm pe doamnele profesoare Toborek Anita, directoare, și Katarzyna Kaszynska, profesoară de limba engleză. Am început deja pregătirile pentru derularea efectivă a proiectului, care va avea loc în perioada 04-08 aprilie 2022, atunci când 13 copii vor veni să lucreze cu elevii de gimnaziu cenegrişti. Profesor coordonator – Ionuț Avram http://sp8czest.szkolnastrona.pl/


PROIECTUL ROSE – calea către succes Începând cu anul școlar 2020-2021, în liceul nostru se desfășoară ROSE, ,,Viitorul începe azi!-VIA (calea către succes)”, un proiect complex, care își propune să îmbunătățească tranziția de la liceu la facultate și care face parte din Programul Național al Ministerului Educației „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”. Suntem la finalul primului an de proiect, iar activitățile desfășurate au vizat creșterea performanței școlare și reducerea abandonului prin programe de pregătire suplimentară la disciplinele de bacalaureat, consiliere și orientare în carieră, ateliere extrașcolare și interdisciplinare, educație antreprenorială. Pornind de la nevoile identificate la nivelul școlii, au fost organizate întâlniri cu cei 200 de elevi din grupul țintă, care au demonstrat că la sfârșitul primului an de proiect, obiectivele au fost atinse. 90% dintre elevii participanți la activitățile de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat au promovat cu medii mai mari decât cele obținute în timpul anilor școlari, iar atelierele de teatru, jurnalism, de cunoaștere a patrimoniului local și național, precum și cel de biologie au constituit o experiență benefică pentru elevii participanți de la clasele a X-a și a XI-a. Deși implementarea proiectului a avut loc în perioada pandemiei, elevii și-au dezvoltat competențele digitale și cele de antreprenoriat, au fost consiliați în cadrul orelor de orientare profesională, optimizându-și învățarea și abilitățile. Proiectul a prevăzut achiziționarea unor dispozitive electronice pentru adaptarea la un învățământ modern și de calitate: 17 laptopuri, 9 table interactive cu videoproiector, 6 camere de videoconferință, dar și a unor auxiliare și mijloace didactice pentru elevi (https://www.desteptarea.ro/un-nou-lot-de-table…/ ). Echipa de management a proiectului este formată din: prof. Antohe Carmen (manager de proiect), prof. Cibotaru Simona (coordonator de grant), economist Nistor Mihaela (responsabil financiar), inginer de sistem Bejenaru Cătălin (responsabil achiziții), prof. Docan Mihai (asistent coordonator de grant), prof. Modoranu Blanca și prof. Diaconu Ștefania (responsabili activități pedagogice), prof. Rusu Paula și prof. Stăcescu Constantin (responsabili cu activitățile extracurriculare), prof. Oancea Cecilia (responsabil resurse umane), prof. Hârjabă Alisa (responsabil cu monitorizarea și evaluarea) și prof. Mihăilă Mihaela (responsabil comunicare internă, externă și diseminare). Alături de aceștia, din echipa de implementare mai fac parte: prof. Gheorghe Necșuța, prof. Mașala Oana (matematică), prof. Sieber Oana (fizică), prof. Domunti Loredana (biologie), prof. Rugină Cătălin (istorie), prof. Bălinișteanu Adrian (geografie), prof. Apostu Tania (educație antreprenorială), prof. Botezatu Raluca (TIC). Cea mai mare satisfacție a echipei a fost sentimentul datoriei împlinite, susținut de reușita școlară a elevilor implicați. Ne dorim ca și al doilea an de proiect să se bucure de interes din partea elevilor și să ne aducă aceleași satisfacții. Prof. Mihaela Mihăilă