ATELIER DE LUCRU PROIECT REAL IT ȘI PROIECT ROSE

Proiectele au un rol determinant în îmbunătățirea calității educației, în formarea și dezvoltarea unui spirit de respect față de valorile europene , în promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice. De exemplu, Erasmus+ îşi propune să încurajeze dezvoltarea competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi să ofere noi oportunităţi de educaţie, formare şi stagii pentru tineri, iar Rose este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Dar în momentul în care, într-o școală,  există oportunitatea ca elevii să fie implicați în mai multe proiecte cu fonduri europene, experiența este benefică interacțiunii dintre oameni (elevi și profesori), atractivă și antrenantă, reală și mobilizatoare.

Elevii Colegiului , participanți la cele două proiecte, au interacționat cu succes prin prezentarea produselor realizate în cadrul activităților proiectelor. Astfel, elevii Munteanu Marian Ștefan și Tudoreanu Ema, participanți la Proiectul Erasmus+ REAL IT, 2020-1-RO01-KA102-078788, au prezentat colegilor participanți la  activitatea din 15.04.2021 de la  ”Atelierul de cunoașterea patrimoniului turistic local și național” din cadrul proiectului Rose,  site-urile create de ei în WordPress iar elevul Daniel Chiper, participant la Proiectul Erasmus+ Euro IT Competenţe,  2017-1-RO01-KA102-036916 a prezentat cărți de vizită, bannere, afișe, produse create în mobilitatea din Portugalia.