Proiect Rose

ROSE (Romanian Secondary Education Project) este cel mai amplu proiect din Educatie, care isi propune sa contribuie la reducerea abandonului in invatamantul secundar si tertiar si sa ajute la cresterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Obiectivul general:

Creşterea performanței școlare și reducerea abandonului școlar prin realizarea unor activități specifice şi a unui program de pregătire suplimentară.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O.S.1. Reducerea numărului de elevi de liceu care părăsesc timpuriu școala de la 4 la 2;
O.S.2. Creșterea procentului de promovare la nivelul liceului de la 96,68% la 98 %;
O.S.3. Creșterea procentului de promovare a examenului de bacalaureat de la 52,33% ca medie între cele două sesiuni la 56% ;
O.S.4. Dezvoltarea capacității de interrelaționare elevi-elevi, elevi-profesori şi creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de școală și de consiliere de grup, pentru 200 elevi din clasele X-XII, în scopul conştientizării calităţilor personale şi profesionale pentru a favoriza dezvoltarea personală și orientarea corectă în carieră;
O.S.5. Formarea și dezvoltarea competențelor transversale la un număr de 50 de elevi de clasa a X-a (anual) în vederea creșterii nivelului de cultură generală și stimularea creativității;
O.S.6. Îmbunătățirea rezultatelor școlare și asigurarea progresului pentru cel puțin 65% dintre elevii din grupul țintă;
O.S.7. Îmbunătățirea competențelor TIC pentru 20% dintre elevii din grupul țintă anual.

Pentru informații suplimentare accesați link-ul: http://costachenegri.ro/proiect-rose-cn-cn-2019/