PROIECTUL ROSE

PROIECTUL ROSE – calea către succes Începând cu anul școlar 2020-2021, în liceul nostru se desfășoară ROSE, ,,Viitorul începe azi!-VIA (calea către succes)”, un proiect complex, care își propune să îmbunătățească tranziția de la liceu la facultate și care face parte din Programul Național al Ministerului Educației „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”. Suntem la finalul primului an de proiect, iar activitățile desfășurate au vizat creșterea performanței școlare și reducerea abandonului prin programe de pregătire suplimentară la disciplinele de bacalaureat, consiliere și orientare în carieră, ateliere extrașcolare și interdisciplinare, educație antreprenorială. Pornind de la nevoile identificate la nivelul școlii, au fost organizate întâlniri cu cei 200 de elevi din grupul țintă, care au demonstrat că la sfârșitul primului an de proiect, obiectivele au fost atinse. 90% dintre elevii participanți la activitățile de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat au promovat cu medii mai mari decât cele obținute în timpul anilor școlari, iar atelierele de teatru, jurnalism, de cunoaștere a patrimoniului local și național, precum și cel de biologie au constituit o experiență benefică pentru elevii participanți de la clasele a X-a și a XI-a. Deși implementarea proiectului a avut loc în perioada pandemiei, elevii și-au dezvoltat competențele digitale și cele de antreprenoriat, au fost consiliați în cadrul orelor de orientare profesională, optimizându-și învățarea și abilitățile. Proiectul a prevăzut achiziționarea unor dispozitive electronice pentru adaptarea la un învățământ modern și de calitate: 17 laptopuri, 9 table interactive cu videoproiector, 6 camere de videoconferință, dar și a unor auxiliare și mijloace didactice pentru elevi (https://www.desteptarea.ro/un-nou-lot-de-table…/ ). Echipa de management a proiectului este formată din: prof. Antohe Carmen (manager de proiect), prof. Cibotaru Simona (coordonator de grant), economist Nistor Mihaela (responsabil financiar), inginer de sistem Bejenaru Cătălin (responsabil achiziții), prof. Docan Mihai (asistent coordonator de grant), prof. Modoranu Blanca și prof. Diaconu Ștefania (responsabili activități pedagogice), prof. Rusu Paula și prof. Stăcescu Constantin (responsabili cu activitățile extracurriculare), prof. Oancea Cecilia (responsabil resurse umane), prof. Hârjabă Alisa (responsabil cu monitorizarea și evaluarea) și prof. Mihăilă Mihaela (responsabil comunicare internă, externă și diseminare). Alături de aceștia, din echipa de implementare mai fac parte: prof. Gheorghe Necșuța, prof. Mașala Oana (matematică), prof. Sieber Oana (fizică), prof. Domunti Loredana (biologie), prof. Rugină Cătălin (istorie), prof. Bălinișteanu Adrian (geografie), prof. Apostu Tania (educație antreprenorială), prof. Botezatu Raluca (TIC). Cea mai mare satisfacție a echipei a fost sentimentul datoriei împlinite, susținut de reușita școlară a elevilor implicați. Ne dorim ca și al doilea an de proiect să se bucure de interes din partea elevilor și să ne aducă aceleași satisfacții.

ROSE (Romanian Secondary Education Project) este cel mai amplu proiect din Educatie, care isi propune sa contribuie la reducerea abandonului in invatamantul secundar si tertiar si sa ajute la cresterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Obiectivul general:

Creşterea performanței școlare și reducerea abandonului școlar prin realizarea unor activități specifice şi a unui program de pregătire suplimentară.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O.S.1. Reducerea numărului de elevi de liceu care părăsesc timpuriu școala de la 4 la 2;
O.S.2. Creșterea procentului de promovare la nivelul liceului de la 96,68% la 98 %;
O.S.3. Creșterea procentului de promovare a examenului de bacalaureat de la 52,33% ca medie între cele două sesiuni la 56% ;
O.S.4. Dezvoltarea capacității de interrelaționare elevi-elevi, elevi-profesori şi creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de școală și de consiliere de grup, pentru 200 elevi din clasele X-XII, în scopul conştientizării calităţilor personale şi profesionale pentru a favoriza dezvoltarea personală și orientarea corectă în carieră;
O.S.5. Formarea și dezvoltarea competențelor transversale la un număr de 50 de elevi de clasa a X-a (anual) în vederea creșterii nivelului de cultură generală și stimularea creativității;
O.S.6. Îmbunătățirea rezultatelor școlare și asigurarea progresului pentru cel puțin 65% dintre elevii din grupul țintă;
O.S.7. Îmbunătățirea competențelor TIC pentru 20% dintre elevii din grupul țintă anual.

Pentru informații suplimentare accesați link-ul: http://costachenegri.ro/proiect-rose-cn-cn-2019/