ANUNT RECRUTARE ȘI SELECTIE PARTICIPANTI

PROIECT ERASMUS+ REAL IT, 2020-1-RO01-KA102-078788

Scoala din Consortiu: Colegiul Național ”Costache Negri” Tg. Ocna

Nr. 816 din 28.12.2020

Dragi elevi,

  In vederea participării la concursul de selecie pentru Proiectul Erasmus+ REAL IT, 2020-1-RO01-KA102-078788, candidatii trebuie să indeplinească urmatoarele:

CONDIȚII DE INSCRIERE:

 1. Să fie elevi la Colegiul Național ”Costache Negri” , localitatea Tg. Ocna, clasa a XI-a A, profilul matematică-informatică, intensiv limba engleză in anul scolar 2020-2021;
 2. Sa nu fi participat la nicio mobilitate VET, finantata prin Programul Erasmus+ Actiunea Cheie 1;
 3. Să aibă nota 10 la purtare, în anul școlar 2019-2020;
 4. Să respecte toate cerințele/termenele limită prevăzute în anunțul de selecție.

CRITERII DE SELECTIE:

 • competente profesionale: creare si editare pagini HTML, CSS, utilizare tag-uri, formatare text, inserare imagini, link-uri, meniuri, continut multimedia, utilizare Internet. (proba practica si portofoliu digital), utilizare HTML, CSS, XAMPP, WordPress, WooCommerce pentru realizare site web;
 • competente de comunicare verbala in limba engleza, minim nivel minimum A2, conform CEFR https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr;
 • calitati personale si competente cheie (colegialitate, toleranta, respectarea de reguli si termene limita, lucru in echipa, adaptabilitate la un mediu nou, ascultarea si punerea in practica indicatii primite, disponibilitatea de a iesi din zona de confort, implicarea in activitati extracurriculare relevante pentru dezvoltarea propriei personalitati, receptivitate la solicitarile scolii, spirit voluntar, punctualitate, buna organizare a timpului, capacitatea de a gasi solutii practice la probleme de zi cu zi
 • cunoastere si disponibilitate valorificare rezultate proiect.

PROBE EVALUARE:

 • EVALUARE DOSAR CANDIDATURA (20 puncte)
 • PROBA PRACTICA CALCULATOR (40 puncte) SI EVALUARE PORTOFOLIU DIGITAL (10 puncte)
 • INTERVIU IN LIMBA ENGLEZA (20 puncte) SI TEST GRILA LIMBA ENGLEZA (10 puncte)
 • *PERFORMANŢĂ IN INFORMATICA/TIC/ENGLEZA – premii la concursuri de informatica/TIC/engleza pt departajare punctaje egale. (1 punct/premiu informatica/TIC, 0.5 puncte/ concurs limba engleza)

DOSAR CANDIDATURA – punctaj maxim 20 puncte

Formularul de candidatură in limba romana, Curriculum Vitae (format Europass) in limba romana si engleza vor fi evaluate şi li se vor acorda un punctaj în funcţie de:

 • relevanța abilităților/experienței/calităților personale/profesionale descrise pentru activitătile prevăzute în proiect;
 • motivația participării la activitătile proiectului;
 • felul în care candidatul îşi propune să multiplice şi să împartășească rezultatele proiectului după participarea la stagiu;
 • calitatea argumentării ideilor.

INTERVIU IN LIMBA ENGLEZA – ON LINE– punctaj maxim 20 puncte

Durata interviului : între 5 și 10 minute conform “Ghid Structurat Consortiu evaluare interviu”. Se vor evalua competențele lingvistice de comunicare orala în limba engleză prin adresarea de intrebări in legatura cu : continutul proiectului, motivatia participarii, hobby-uri si interese personale si legate de domeniul informatic, activitati curriculare/extracurriculare, experiente relevante, gasire de solutii la probleme legate de viata de zi-cu-zi etc.

Criterii de evaluare: cunoastere si interes pentru proiect, calitati, abilitati, experienta relevante pentru activitatile proiectului, fluență, acuratețe, spontaneitate, stăpânire de sine.

Candidatii vor demonstra nivelul minim de competenta lingvistica A2 conform CEFR.

TEST GRILA LIMBA ENGLEZA – ON LINE – punctaj maxim 10 puncte

PROBA PRACTICA CALCULATOR  (40 puncte)

Participantii vor sustine o proba practica pe calculator de 1h:

Competente evaluate:

 • utilizare Internet, Windows 8, Windows10, Ms Office 2013
 • utilizare editor de imagine (Paint, Adobe Photoshop) pentru prelucrari primare de imagine: selectie, decupare, stergere, inserare, clonare, retusare, lucru cu text, realizare sigla, baner site
 • HTML & CSS: creare şi editare pagini web, utilizare tag-uri, atribute; inserare si formatare text, imagini; utilizare link-uri, tabele, div-uri, cadre, formulare s.a.
 • Utilizare HTML & CSS pentru realizare site web: creare, formatare pagini, adaugare continut multimedia, inserare imagini (nedeformate), meniuri si link-uri functionale s.a.

PORTOFOLIU DIGITAL (10 puncte)  va contine:

 • 1 site prezentare pentru o scoala/ liceu/ gradinita/ alta institutie  din comunitatea locala realizat in WordPress, minim 5 pagini.
 • 1 site comert electronic realizat in WordPress si WooCommerce (minim 10 produse „de comercializat” incarcate + 1 pagina prezentare candidat)

Competente evaluate:

Utilizare XAMPP, HTML, CSS, WordPress, WooCommerce pentru realizare site web: creare, formatare pagini, adaugare text, imagini nedeformate, inserare meniuri, continut multimedia, formulare; design site, link-uri  funcționale, continut (informații corecte și complete) s.a.

CALENDAR ACTIVITATI CONCURS DE SELECTIE:

27.01.2021 – 03.02.2021, ora 13 –  depunerea dosarelor si a portofoliilor digitale in formati electronic la adresa de e-mail a proiectului consortiu2020@gmail.com, respectand aceleasi date limita. Afisarea Listei cu elevii participanti la concursul de Selectie va reprezenta confirmarea primirii dosarelor de inscriere la Concurs.

03.02.2021 Afisare lista cu candidatii care vor participa la probe practice (dosare complete), orar si locatie interviu și probă practică, pe site-ul de proiect și la Panoul de proiect.

03.02.2021 – 05.02.2021 evaluare dosare candidatura

09.02.2021 proba practica pe calculator (1h) – ora 15.30 laborator Informatica

10, 11 – 12.02.2021 test grila lb engleza

10, 11 – 12.02.2021 interviu in limba engleza (5-10 minute)

14.02.2021 afisarea rezultatelor intermediare

15.02.2021 depunerea contestatiilor între orele 08-12 la biroul de Secretariat al Colegiu“`lui

15.02.2021 solutionare contestatii si afisare rezultate finale

16.02.2021 intalnire on line cu parintii si elevii selectionati. Prezenta, obligatorie!

Candidatii se vor prezenta la proba practica de selectie, având asupra lor Carte Identitate în copie sau carnetul de elev (vizat la zi), mască de protecție respiratorie și declarația pe propria răspundere privind starea de sănătate.

La proba practica vor aduce cu ei dosarul de selectie in format fizic, va fi predat pe profesorilor supraveghetori pe baza de semnatura.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:
Dosarul de candidatura contine documente tip disponibile pe site-ul proiectului:

 1. Cerere inscriere
 2. Opis dosar
 3. Copie carte de identitate ;
 4. Formular candidatură completat in limba romana și semnat ;
 5. CV Europass in romana si engleza ;
 6. Acord participare din partea parintilor. *În cazul în care unul din părinți este plecat din țară, sau este în imposibilitatea de a semna, celălalt părinte își va asuma răspunderea și pentru celalalt părinte;
 7. Angajament sustinere a “Atestatului de certificare a competentelor profesionale in informatica” până la finalul clasei a XII-a;
 8. *Copii premii concursuri(care vor fi folosite doar pentru a departaja candidații cu punctaje egale);
 9. *Dovezi pentru acordarea punctajului bonus : domiciliu în mediul rural (domiciliu/mutație în mediul rural în CI), parinte/i migranti (declaratia este inclusa in acordul parintelui), venituri reduse (adeverință drept de bursă socilală, bani de scoala), dizabilitati (adeverință medicală care să ateste gradul de handicap – Atenție, acesta nu trebuie să împiedice elevul/a să participe la activitățile de proiect, sau la mobilitate!).

Toate documentele necesare sunt disponibile pe situl proiectului realit.europroiecte.eu.

Pentru eventuale Informari si precizari urmariti site de proiect realit.europroiecte.eu

Adeverintele/angajamentele/acordurile vor fi completate de mana, datate si semnate doar de catre persoanele care le elibereaza/care isi asuma cele inscrise.

OPIS DOSAR (respectandu-se ordinea de mai jos):

 1. Cerere inscriere;
 2. Copie carte de identitate;
 3. Formular candidatură;
 4. CV Europass in romana si engleza;
 5. Acord participare din partea parintilor
 6. Angajament sustinere a “Atestatului de certificare a competentelor profesionale in informatica” până la finalul clasei a XII-a;
 7. *Copii certificate participare/premii concursuri;
 8.  *Dovezi pentru acordarea punctajului bonus.

INSTRUCTIUNI DEPUNERE DOCUMENTE SELECTIE:

 • Fiecare document va fi scanat, salvat in format PDF si denumit cu nume prenume candidat + demunirea documentului asa cum apare in opis. (ex. popescu_ionel_adeverinta_elev.pdf.). Formularul de candidatura si CV in limba engleza vor fi atasate si in format word.
 • Toate documentele vor fi reunite intr-un folder arhivat, denumit nume prenume candidat + clasa de provenienta (ex. popescu_ionel_11A.pdf/word.) si trimise si in format electronic prin atasare arhiva la adresa consortiu2020@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Dosar nume prenume, clasa, Scoala” (ex. Dosar Popescu Ionel, 11A, Vranceanu pana la termenul limita.;
 • Dosarul de înscriere, in format fizic, va fi predat profesorilor supraveghetori in ziua sustinerii probei practice, pe baza de semnatura.

PORTOFOLIUL DIGITAL al candidatului va contine 1 folder numit portofoliu_nume_prenume_candidat_clasa_scoala, cu 2 subfoldere (1 site/folder).

 • 1 site prezentare pentru o scoala/liceu/gradinita/ alta institutie  din comunitatea locala realizat in WordPress, minim 5 pagini.
 • 1 site comert electronic realizat in WordPress si WooCommerce (minim 10 produse „de comercializat” incarcate + 1 pagina prezentare candidat)

Se va crea 1 singura arhiva cu numele portofoliu_nume_prenume_candidat_clasa_scoala.zip

(ex : Portofoliu_Popescu_Ionel_11A_Vranceanu.zip)

Portofoliul digital va fi trimis pe email proiect consortiu2020@gmail.com pana la data limita 19.01.2021, ora 13,  prin atasare arhiva, la adresa consortiu2020@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Potofoliu nume prenume, clasa, Scoala” (ex. Portofoliu Popescu Ionel, 11A, Vranceanu);

Dimensiune maxima arhiva : 50 MB

Daca arhiva portofoliului depaseste dimensiunea maxima acceptata de email, va fi adus pe stick si predat profesorilor supraveghetori, in ziua sustinerii probei practice, odata cu predarea lucrarii de la proba practica

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA

LIMBA ENGLEZA

Visan, Monica – Metoda rapida de invatare a limbii engleze – exercitii, vol.1, Editura FOR YOU, 2005

https://www.youtube.com/watch?v=va8ESm0tQCI

“PROBA PRACTICA”

Competente evaluate:

 • utilizare Internet, Windows 8, Windows10, Ms Office 2013
 • utilizare editor de imagine (Paint, Adobe Photoshop) pentru prelucrari primare de imagine: selectie, decupare, stergere, inserare, clonare, retusare, lucru cu text, realizare sigla,baner site
 • HTML: creare şi editare pagini web (utilizare tag-uri, inserare si formatare text, imagini, link-uri, tabele, div-uri s.a.) ;
 • Utilizare HTML, CSS pentru realizare site web: creare, formatare pagini, adaugare text, imagini( nedeformate) , link-uri, meniuri,  fisiere multimedia, formulare.

“PORTOFOLIU DIGITAL”

Competente evaluate:

 • Utilizare XAMPP, HTML, CSS, WordPress, WooCommerce pentru realizare site web: creare, formatare pagini, adaugare text, imagini (nedeformate, meniuri, fisiere multimedia, formulare; design site, link-uri  funcționale, continut (informații corecte și complete).

BIBLIOGRAFIE

http://www.w3schools.com/html/
https://www.codecademy.com/learn/webhttp://www.drogoreanu.ro/tutorials

https://www.youtube.com/watch?v=EwiEcmbPjo0- WordPress Tutorial for Beginners 2020 – How to Create Your First WordPress Website

https://www.youtube.com/watch?v=x43uoUR2uA0– Creare Site pe WordPress cu o thema complet gratuita la Themeisle.

https://www.youtube.com/watch?v=eVqr3Ea2sGA– Cum sa creezi un internet magazin online de la A la Z

https://www.youtube.com/watch?v=vdSrm4EN5Xk- Complete WooCommerce Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=KUe1iqPH4iM-XAMPP Full Tutorial: Apache + MySQL + Filezilla + Tomcat + Mercury (update Nov. 2021)

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor -TIC (manual pentru clasa a IX-a si a X-a)

CALCULAREA PUNCTAJULUI:

20p dosar+20p interviu lb engleza, 10 p test grila lb engleza +40p proba calculator+10p portofoliu digital = 100p + *maxim 10 puncte bonus pentru oportunitati reduse +*maxim 10 puncte performanţă in informatica/TIC/engleza. Punctaj maxim posibil, 120p.

Pentru a fi declarati admisi, participantii trebuie sa intruneasca mimimum 50% punctaj / proba, si minimum 60 p in total.

PUNCTAJUL BONUS PENTRU OPORTUNITATI REDUSE se va adauga la total probe de selectie astfel: 2p rural, 2p parinti migranti, 10p venituri reduse, 2p navetisti, 2p familie cu minim 3 copii/familie monoparentala/parinti divortati-pe baza dovezilor depuse la dosarul de selectie. Aceste puncte se vor adauga daca candidatura intruneste minimum 50% per proba.

Punctele pentru performanta vor fi adaugate doar în cazul punctajelor egale.
Rezultatele vor fi afisate in ordinea descrescatoare a punctajelor.

NUMĂR CANDIDAŢI SELECTAŢI:

Pentru fiecare scoala din Consortiu se vor selecta primii participanti cu oportunitati reduse cu >50%punctaj/fiecare proba in ordinea descrescatoare pentru a asigura numarul minim de participanti cu oportunitati reduse prevazut/scoala. 

Vor fi selectati minim 4 participanti din fiecare clasa eligibila/scoala iar urmatorii, in ordinea descrescatoare a punctajelor, in total 16 titulari/scoala + toti participantii care intrunesc conditiile de a fi admisi (mimimum 50% punctaj/proba si minimum 60 p in total) vor fi declarati admisi cu titlu de rezerva.

Colegiul Național “Gh. Vrănceanu” (coordonator) –  5 elevi oportunitati reduse

Colegiul Național „Costache Negri” Tg Ocna – 6 elevi oportunitati reduse

Colegiul Național “Roman Vodă” Roman – 5 elevi oportunitati reduse

Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhusi – 10 elevi oportunitati reduse

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Săbăoani – 16 elevi oportunitati reduse

Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacau, 6 elevi oportunitati reduse

Eventualele contestatii pot viza doar analiza dosarului si proba practica, proba de interviu neputand fi contestata.

Pentru informatii suplimentare va rugam vizitați situl proiectului realit.europroiecte.eu  sau scrieti-ne la adresa de e-mail: consortiu2020@gmail.com

SUCCES!

Anunț publicat în data de  29.12.2020

Director,

Prof. Carmen Antohe

Coordonator proiect REAL IT, 2020-1-RO01-KA102-078788,

prof. Diana Popa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.